Regulamin użytkownika

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin Użytkownika reguluje korzystanie ze strony internetowej https://tgdratings.com/pl/. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej;
  2. Niniejszy Regulamin reguluje stosunki pomiędzy Administracją strony https://tgdratings.com/pl/ a jej Użytkownikami. Administracja Strony i Użytkownik są wspólnie nazywani Stronami;
  3. Wszyscy użytkownicy strony https://tgdratings.com/pl/ akceptują w całości niniejszy Regulamin Użytkownika oraz wszelkie jego zmiany. Poprzez wejście na stronę internetową uznaje się, że Użytkownik zaakceptował niniejszy Regulamin. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z Regulaminem Użytkownika lub niektórymi jego postanowieniami, nie powinni dalej korzystać ze Strony;
  4. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania paragrafów niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez powiadomienia Użytkownika;
  5. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za sprawdzenie niniejszego Regulaminu i jego zmian.

  Kluczowe pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie Użytkownika

  1. Strona internetowa – źródło internetowe znajdujące się pod adresem https://tgdratings.com/pl/, agregujące materiały graficzne i informacyjne, jak również oprogramowanie i bazy danych, zapewniające ich dostępność w sieci internet;
  2. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę https://tgdratings.com/pl/;
  3. Administracja Strony – upoważnieni przedstawiciele Strony, reprezentujące jej interesy;
  4. Zawartość Strony Internetowej – wszelkiego rodzaju materiały znajdujące się na Stronie Internetowej, w tym artykuły, teksty, interfejsy, logo, programy komputerowe, jak również projekt, struktura, koordynacja i układ takich Treści zawartych na Stronie Internetowej (zwanych dalej Treściami).

  Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do przeglądania stron https://tgdratings.com/pl/ w przeglądarce internetowej. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania ze Strony internetowej wyłącznie na własny użytek;
  2. Użytkownik ma prawo do pobierania stron z https://tgdratings.com/pl/ w celu buforowania w przeglądarce internetowej;
  3. Użytkownik ma prawo do cytowania materiałów ze Strony za pisemną zgodą Administracji, koniecznie z wykorzystaniem aktywnego, indeksowanego linku do Strony;
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszające przepisy lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i / lub praw pokrewnych;
  5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw majątkowych i niemajątkowych autorów i innych właścicieli praw podczas korzystania ze Strony internetowej;
  6. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu Strony i jej serwisów;
  7. Użytkownik nie będzie cytował ani kopiował żadnych materiałów na Stronie bez pisemnej zgody Administracji;
  8. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować materiałów zamieszczonych na Stronie, w tym nie publikować ich na innych stronach;
  9. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, nie oddawać w dzierżawę ani nie udzielać sublicencji na materiały zawarte na Stronie;
  10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów zamieszczonych na Stronie w celach komercyjnych;
  11. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w sposób niezgodny z prawem, bezprawny lub nieuczciwy, ani w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem;
  12. Użytkownikowi zabrania się nieuprawnionego dostępu do funkcji Strony lub innych systemów lub sieci związanych ze Stroną. Zabrania się naruszania systemu bezpieczeństwa lub uwierzytelniania na Stronie.

  Prawa i obowiązki Administracji

  1. Administracja ma prawo do modyfikowania, edytowania, zmieniania i przetwarzania materiałów na Stronie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego ogłaszania takich zmian;
  2. Administracja ma prawo do wypowiedzenia i/lub zablokowania dostępu do Strony bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika;
  3. Administracja ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Strony, jej części lub funkcjonalności.

  Prawa autorskie

  1. Strona oraz Treści zawarte na Stronie są własnością i są zarządzane przez Administrację Strony. Administracja jest właścicielem i kontroluje wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Strony i materiałów na niej zawartych;
  2. Zawartość Strony jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej;
  3. Zarejestrowane znaki towarowe wymienione na Stronie są własnością ich właścicieli. W przypadku pytań dotyczących praw autorskich materiałów zamieszczonych na Stronie, można skontaktować się z administracją Strony za pośrednictwem formularza opinii lub drogą pocztową.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie z zasobów zewnętrznych, otrzymywanie przez Użytkownika jakichkolwiek towarów i usług z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się na Stronie;
  2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za jakiekolwiek reklamy, które mogą być prezentowane na Stronie;
  3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (finansowe, techniczne lub inne) ze strony Użytkownika. Wszystkie informacje zawarte na Stronie mają charakter informacyjny i nie są instrukcją zarabiania i osiągania zysków;
  4. 6.4 Administracja strony internetowej nie gwarantuje:
   1. dokładność informacji publikowanych na Stronie;
   2. aktualność materiałów udostępnianych na Stronie;
   3. stały dostęp do materiałów i usług na Stronie;
   4. stałej technicznej sprawności Strony.
  Może Cię także zainteresować